Bestyrelser

Udvikling af bestyrelsessamarbejde

Sæt fokus på udvikling af bestyrelsessamarbejdet i jeres bestyrelse og skab et fælles og professionelt afsæt for effektivt og værdiskabende samarbejde.

På seminaret, der vil tage afsæt i forudgående interviews og eventuelt observationer af bestyrelsesmøder, vil vi sammen sætte fokus på jeres bestyrelses specifikke samarbejdsform, kommunikation og beslutningsprocesser. Et seminar, hvor I har udvikling af det frugtbare bestyrelsessamarbejde på dagsordenen, er relevant for alle ambitiøse bestyrelser.

Det kan især være en god ide, hvis hele eller store dele af bestyrelsen er nyvalgt, eller hvis det hidtidige samarbejde har været præget af udfordringer, intern splid eller konflikter.

På bestyrelsesseminaret vil vi således kunne arbejde fokuseret med bl.a. forventningsafstemning, værdiskabende samarbejde og kommunikation samt optimering af gode beslutningsprocesser.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Formand og CEO – samarbejdssparring

Relationen mellem bestyrelsesformand og direktør påvirker såvel bestyrelsen, sekretariatet som hele organisationen. Et tæt  og tillidsfuldt partnerskab mellem disse to roller kan danne et stærkt fundament for udvikling af hele organisationen.

Er I i starten af et samarbejde eller trænger I til at få sat fokus på jeres samarbejde, så kan det anbefales at tage et fælles coachingforløb. Temaerne for coachingforløbet bestemmer I selv, men typisk kan der ligge værdi i at drøfte følgende temaer med en neutral facilitator:

  • Forventningsafstemning og rollefordeling
  • Tillid og samarbejde
  • Udvikling af samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat
  • Fælles afsæt for strategiudvikling
  • Fælles sparring om udfordringer, trends og fremtidens krav til organisation og bestyrelse

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Bestyrelsesuddannelse i interesseorganisationer

I manman tilbyder vi at skræddersy en bestyrelsesuddannelse målrettet lige præcis de behov, I har i jeres interesseorganisation, forening eller brancheorganisation.

Særlige forhold for interesseorganisationer

De helt særlige forhold, der gør sig gældende i denne type organisationer, sætter nogle særlige rammer for bestyrelsesarbejdet. Blandt andet er bestyrelsesmedlemmerne politisk valgte medlemmer. Et forhold, som giver et særligt mandat og ansvar, men som også kan give nogle udfordringer i bestyrelsesarbejdet.

Vi anbefaler, at bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på at give nye eller kommende bestyrelsesmedlemmer en grundig indføring i bestyrelsesarbejdets mange praktiske facetter, så alle bestyrelsens medlemmer hurtigt kan skabe effektiv værdi i og for jeres bestyrelse. Uddannelsen vil også være relevant for medlemmer, der har beskæftiget sig med bestyrelsesarbejde i nogen tid, og som nu kan se behovet for at gå mere struktureret til dette arbejde.

Bestyrelsesuddannelsens fokus

Erfaringsmæssigt vil det give god mening at berøre følgende 5 fokusområder, som ofte vil være helt centrale for udbyttet af bestyrelsesarbejdet i målgruppen:

  • Formål med bestyrelsesarbejdet
  • Ansvar og kerneopgaver i bestyrelsen
  • Roller og relationer med afsæt i bestyrelsen
  • Struktur- og procesværktøjer for bedre bestyrelsesarbejde
  • Magt og samarbejde i bestyrelsen

Én af bestyrelsens kerneopgaver er at sætte strategisk retning. Mange bestyrelsesmedlemmer mangler et grundlæggende kendskab til brug af strategiudviklingsværktøjer. På uddannelsen kan dette element få særlig opmærksomhed ved behov.

Uddannelsen vil typisk bestå af en blanding af teori, eksempler, dialoger, øvelser og casearbejde baseret på forhold og udfordringer fra jeres egen bestyrelseshverdag.

Efter endt uddannelse vil bestyrelsen have fået større forståelse for rammerne for bestyrelsesarbejde samt modtaget en række konkrete værktøjer og modeller, som I kan gå direkte hjem og bruge i jeres bestyrelsesarbejde.

Uddannelsen varetages af bestyrelsesrådgiver Lone Mandix fra manman. Lone er erhvervspsykolog og MBA og har specialiseret sig i at bistå bestyrelser med at udvikle og optimere deres bestyrelsesarbejde.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller