Ledelse

Facilitering af strategiprocesser

Lad manman stå for facilitering af strategiprocessen i ledergruppen.

Når manman tager ansvar for strategiproces, form og seminardesign, kan hele bestyrelsen eller ledergruppen koncentrere sig om og indgå ligeligt i de strategiske drøftelser.

Ud over at skabe en effektiv proces med strategisk tyngde og fremdrift udfordrer vi vante antagelser og indtænker eksterne faktorer, trends og forhold, der åbner strategigruppen for inspiration og input udefra.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Udvikling af lederteams

Lederteamets dobbelte blik

Een af lederteamets vigtigste opgaver er at vende blikket ud mod omverdenen. Derude, hvor kunderne, borgerne og samarbejdspartnerne er. Derude, hvor fremtidens trends og krav tegner horisonten og derude, hvor mulighederne for vækst, udvikling og værdiskabelse skal findes.

Et lederteam skal dog huske undervejs at vende blikket indad mod sig selv, på teamets styrker og udfordringer, på teamets fælles og individuelle formål, motivation og ambitioner. Et lederteam skal være tillidsfuldt uenige, undgå automatisk group think og med teamånd tilgå hinandens kapacitet og kompetencer.

Et sådan team står stærkt og agerer stærkt sammen, når muligheder og udfordringer i omverdenen skal afdækkes, ledes og udvikles til værdiskabende resultater.

Udviklingsforløb for lederteams

Manman tilbyder kortere eller længere udviklingsforløb for lederteams, der vil udvikle og udfordre sig selv og organisationens formåen – sammen!

Indtænk for eksempel udvikling af lederteamet som en integreret del af et forandringsledelsesforløb – på den måde udvikler lederteamet sine forandringsledelseskompetencer sammen og simultant med de aktuelle organisatoriske behov.

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller

Executive coaching

Manman tilbyder executive coaching til nye og erfarne ledere og executives, der ønsker at tage deres lederskab og personlige udvikling op på et nyt niveau.

Forløb, temaer og form vil tage afsæt i individuelle behov, og coachingen vil altid bevæge sig dybt ind i det personlige domæne – for kun derfra kan det reelle lederskab udvikles.

Executive coaching er for lederen, som ønsker dyb indsigt og ærlig udfordring fra en professionel kapacitet med årelang coachingerfaring.

’Det er utroligt, hvad et empatisk, nysgerrigt blik kombineret med et provokerende spørgsmål kan gøre ved ens selvrefleksion!’

Ring til os for yderligere information på +45 2288 1916

eller